Προϊόντα

Τα καινοτόμα προϊόντα της Hygiene Service είναι εγκεκριμένα από το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και ελεγμένα από το Ινστιτούτο Παστέρ είναι μόνο κάποιοι από τους παράγοντες που διασφαλίζουν την υψηλή τους ποιότητα.