Защита от птици и влечуги

Шипове: Поставени върху фасадите на сградите за отблъскване на птици.

Herpetex: Безопасна формула за защита на пространствата от възможна поява на влечуги.